FANDOM


Magi: The labyrinth of magic là bộ manga phiêu lưu giả tưởng của tác giả Shinobu Ohtaka. Sửa đổi

  • -Được đăng trên Weekly Shonen Sunday từ ngày 3 tháng 6 năm 2009 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017 với các chương rồi được in thành 37 tập bời nhà xuất bản Shogakukan.
  • -Anime được thầu bởi A-1 Pictures phát sóng tại Nhật Bản từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013 và SS2 mang tên Magi: The kingdom of magi được phát sóng từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014.

Nội dung: Sửa đổi

  • Truyên được dựa trên nhiều truyện từ Ngàn lẻ một đêm (1001 Arabian Nights).
  • Truyện xoáy vào những câu chuyện và Aladdin, Alibaba, Sinbad,...
  • Truyện được đặt vào những khoảng thời gian thay thế, có dòng chảy thời gian mạch lạc, xây dựng hẳn một thế giới phức tạp.
  • Là một trong những truyện lấy cốt truyện điển hình là việc chinh phục các mê cung-Dungeons.

Tóm tắt cốt truyện: Sửa đổi

Truyện kể về hành trình khám phá thế giới và kết bạn của Aladdin.